Skärande Bearbetning

Skärande bearbetning genomförs med hjälp av olika typer av CNC-maskiner.svarvning

Mer specifikt utförs denna process av ett skärande verktyg som successivt tar bort material från den del som ska bearbetas.

Ett skärverktyg har oftast ganska kort livslängd eftersom det sker mycket förslitning i samband med produktion av höga volymer samt på grund av materialets hårdhet.

För nästan alla typer av detaljtillverkning är det svårt att undgå automatsvarvning.net – skärande bearbetning i någon form.

I vanliga fall används vanliga 2-axliga eller så kallad fleroperationssvarvning med 5 axlar.

De 2-axliga CNC-maskinerna är mest effektiva för enklare detaljer i stora serier, och de är också ett av de mest kostnadseffektiva alternativen.

Om det finns behov av att skapa mer komplexa geometrier är de 5-axliga CNC-maskinerna mest lämpliga att använda. Dessa används företrädesvis till mindre serier. De utför flera olika moment samtidigt vilket också medför kortare ledtider.

De material som används inom skärande bearbetning är oftast stål, aluminium, olika typer av järn men också plast och andra sorters legeringar.

Det är viktigt att varje del skapas med hög precision, inte sällan ner till några få mikromillimeter. Inom skärande bearbetning måste även en prototyp först tas fram. Detta kan svarvningsföretaget hjälpa dig med. ATORP Svarvning är rätta valet för dig som har en tekniskt produkt att framställa som kräver snäva toleranser.

I dagsläget används höghastighetssvarvar (HSM) som snabbt kan skära ut detaljerna till en låg kostnad.

Den som letar efter skärande bearbetning bör vända sig till Gnosjö-regionen. Där finns många etablerade företag som kan ta hand om hela processen och utföra ett mycket bra arbete.